Kunnossapitopalvelumme

Kunnossapidon koko potentiaalin hyödyntäminen on haaste jossa muuttujat ja mahdollisuudet vaihtelevat päivittäin. Yhdistämme osaamisemme kunnossapidon johtamisesta pitkäaikaiseen käytännön kokemukseen sekä alan johtavaan konseptiin. Palvelumme on vaikuttavaa ja henkilökuntamme erottuu edukseen kaikilla tasoilla.

Kunnossapidon ulkoistus

Otamme täyden vastuun kunnossapidon kaikista osa-alueista. Toteutamme, kehitämme ja johdamme korjaavaa ja ennakoivaa kunnossapitoa, seisakkeja sekä muutos- ja parannustöitä. Toimimme kokonaisvaltaisesti ja sitoudumme parantamaan turvallisuutta, tuottavuutta ja energiatehokkuutta, kaikkia kustannustehokkaasti. Tarvittaessa vastaamme kunnossapidon lisäksi esim. laitoksen lämmön- ja sähköntuotannon sekä vedenpuhdistuksen toiminnan ohjaamisesta.

Kunnossapidon johtaminen

Vastaamme kunnossapidon johtamisesta ja sitoudumme tuottamaan kestävää parannusta asiakkaan liiketoiminnan tuloksiin.

Määrittelemme kulloinkin parhaat kunnossapidon toiminnot ja organisaation.

Kunnossapitoprosessimme parantavat laitoksen toimintavarmuutta: optimoimme huoltotoimet, hoidamme laitoksen seisokit ja toteutamme parannukset kunnossapidon koko potentiaalin hyödyntämiseksi. Voimme ottaa hoitaaksemme myös varaosahallinnan, laitteiden ja tuotantolinjojen käyttöönotot ja käytöstä poistamiset.

Kunnossapitopalvelut

Otamme vastuun tiettyjen laiteryhmien kunnossapidosta. Olemme alkuperäisvalmistajista riippumaton palveluntarjoaja. Voimme huoltaa kaikkien valmistajien laitteet ja lopputuloksena niiden käyttökatkot lyhenevät, suorituskyky paranee ja käyttöikä pitenee. Toimitamme myös projektipalveluita. Kaikki palvelumme ovat saatavissa yksittäisinä palveluina tai palvelukokonaisuuksina, joko yhdelle tai useammalle toimipaikalle.