1500 tapaturmatonta päivää

Jokapäiväisessä työskentelyssä yksi tärkeimmistä asioista on työturvallisuuden huomiointi. Seuraammekin yksikkö kohtaisesti tapaturmattomien päivien määrää. Mikkelin yksikössä saavutettiin tällä viikolla huikea tulos!

– Yksikössämme saavutettiin 1500 tapaturmattoman päivän raja. Tuloksen eteen on tehty paljon töitä ja jokainen työntekijä on panostanut siihen. Tämän kaltaiset tulokset ovat mahdollisia vain jatkuvalla kehittämisellä, kun kehitys viedään yksilötasolle, panostetaan yksittäisen henkilön kautta koko yrityksen kehitykseen. Turvallinen työskentely lähtee yrityskulttuurista ja jokaisen työntekijän tavasta toimia.

Mikkelin yksikön päällikkö Karmo Pajo kiittää kaikkia turvallisesta työskentelystä.