Asiantuntijana Tuottavuuden tekijä – People First.

Tulevaisuudessa halutaan panostaa entistä enemmän oman henkilöstön hyvinvointiin. People first -ajattelumallin lähtökohtana on tietysti turvallisuuden huomiointi, mutta tarkoitus on keskittyä myös jokaisen yksittäisen Tuottavuuden tekijän yleiseen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen työpaikalla.

Quantin toimitusjohtaja Thomas Luther kertoo kuinka ajatusmaailma näkyy entistä vahvemmin Quantin tavassa johtaa henkilöstöään.

-Haluan tulevaisuudessa korostaa people first ajattelumallia, johon kuuluu myös nimenomaan panostus kohtaamisiin henkilöstön kanssa. Minulle on erityisen tärkeää, että kaikki Tuottavuuden tekijämme voivat hyvin. Henkilöstö on suurin voimavaramme.

 

Kaikki lähtee turvallisuudesta.

-Kaikki lähtee siitä, että turvallisuudesta huolehditaan. Jokaisen meidän velvollisuus on huolehtia siitä, että työ tehdään turvallisesti. Miten esimerkiksi kohtaat lähimmäisesi kun huomaat vaaratilanteen? Annatko lapsesi ajaa pyörällä ilman kypärää ja kenkiä? Tai pimeällä ilman heijastinta? Nämä ovat suoraan verrattavia asioita siihen miten meidän tulisi välittää toisistamme työpaikalla.

-Pystymme omilla valinnoillamme vaikuttamaan siihen, että myös työkaverimme pääsevät työpäivän jälkeen lähtemään kotiin. Vaikka olemmekin turvallisuuden saralla kehittyneet vuosi vuodelta jo hyvälle tasolle, vaatii se kuitenkin jatkuvaa huomiota ja kehitystä.

-Ajattelumalli ei tarkoita vain lukuja ja mittareita vaan turvallisuuden lisäksi meidän tulee pitää huolta ja välittää jokaisen tuottavuuden tekijän hyvinvoinnista. Tällä en kuitenkaan tarkoita lepsua johtamista vaan aitoa välittämistä, joka näkyy jämäkkänä, linjakkaana, reiluna ja ihmisläheisenä johtamisena. Jokaisessa yksikössä tulee olla perustoiminnan edellytykset kunnossa, kahvikupeista oikeanlaiseen työnohjaukseen.

 

Jokainen tekijä tarvitsee taakseen yrityksen tuen.

Yksi tämän päivän puhutuimmista asioista on varmasti työn merkityksellisyys. Tämä voi tarkoittaa eri ihmisille kuitenkin eri asioita, toiselle tämä tarkoittaa erinomaista suoriutumista rutiineista ja toiselle etenemistä uralla. Jokainen tekijä tarvitsee kuitenkin taakseen yrityksen tuen ja kannustuksen kehittyäkseen eteenpäin alan ammattilaisena.

– Tänä päivänä erityisen tärkeäksi on myös noussut työn merkityksellisyys. Meidän tulee siis huolehtia siitä, että jokainen tuottavuuden tekijä kokee työnsä merkitykselliseksi, kannustamme jokaista kehittämään omaa osaamistaan ja löytämään parhaat työskentelytavat. Olen aina halunnut kannustaa ihmisiä ajattelemaan, on tärkeää antaa vapaus kehittää omia työtapoja tai toimintoja eteenpäin. Vapaus ja vastuu kulkevat aina käsikädessä, Thomas tiivistää lopuksi.

Yrityksen onnistuessa tukemaan ja kannustamaan henkilöstöään, tarkoittaa se työtehokkuuden parantumista ja sitoutumista yritykseen. Työntekijä pystyy näin toteuttamaan oman työnsä parhaalla mahdollisella tuloksella, jolloin tyytyväisiä ovat niin yksittäiset henkilöt kuin myös koko yritys suuremmassa mittakaavassa. Tällöin voidaan oikeasti puhua siitä, että henkilöstö on yrityksen suurin voimavara.

 

Thomas Luther

toimitusjohtaja

Quant Finland Oy