Ennakoitko vai reagoitko?

”Älykkäät työkalut, laaja vertailudata ja osaava, motivoitunut henkilöstö muuttaa kunnossapidon ennakoivaksi käynnissäpidoksi. Näin saadaan aikaan vähemmän virheitä ja parempaa laatua.

-Petteri Särkiniemi

Älykkäät koneet ja laitteet tulevat antamaan tietoa korjaus- ja huoltotarpeestaan tulevaisuudessa niin aikaisessa vaiheessa, että esimerkiksi huoltotyön suunnitteluun ja varaosahankintoihin jää riittävästi aikaa. Datan avulla pyritäänkin ennakoimaan reagoimisen sijaan ja varmistamaan laitteiden korkea käytettävyys ja elinkaari sekä turvallinen käyttäminen.”

 

Olemme mukana maaliskuussa Tampereella järjestettävässä uudessa tapahtumassa Uusi Teollisuus. Haluamme tuoda tapahtumassa esille yrityskaupan myötä esiin nousseen uudistuneen toimijan, joka haluaa hastaa perinteiset toimintatavat suuremman hyödyn aikaansaamiseksi.

 

Lue koko artikkeli täältä.