Onko toiveenasi energiankulutuksen vähentäminen?

Monet suuret ja miksei pienemmätkin teollisuusyritykset haaveilevat säästöistä. Energiankulutus on korkealla tasolla, joka aiheuttaa kustannuksia ja vaikuttaa näin hinnoitteluun ja kilpailukykyyn markkinoilla. Kokonaisvaltainen tuotantovaiheiden tarkastelu ja huomiointi mahdollistavat kuitenkin energiankulutuksen vähentämisen. 

Tuotannon teknisensuunnittelun tärkeyttä ei kannata väheksyä, sillä sen avulla voit säästää pitkän pennin ja lisäksi parantaa omaa kilpailukykyäsi. Edelliseen lauseeseen kiteytyykin Sataservicen halu hakea tuotantoa tehostavia ratkaisuja ja toimia asiakkaansa tuottavuuden tekijänä. Näin asiakasyritys voi keskittyä heille olennaiseen asiaan eli myyntiin.

Laaja termi kiinteistötekniikka, voi aluksi herättää ajatuksia ”mitä se todellisuudessa pitää sisällään?”. Kiinteistötekniikasta puhuttaessa, tarkoitetaan sillä monipuolisesti tuotantoa ja kustannuksia tehostavia suunnitelmallisia kehitysratkaisuja. Kyse ei siis ole pihatöistä. Tarkoituksena on tukea tuotannon toimintaa ja olla osana kokonaisvaltaista tehtaan kunnossapitoa.

Kiinteistöteknillisten ratkaisujen pääpaino on tuotannon energian talteenotossa. Kehitysratkaisujen avulla pyritään kääntämään energiavirtoja takaisin ja näin vähentämään kaukolämmön kulutusta. Tarkoituksena on tukea teollisuuden energiansäästö toimintaa, kiinteistöteknillisten toimintojen lisäksi.

Sataservice toteutti keväällä energiansäästöprojektin asiakkaalleen, jonka säästötavoitteeksi oli asetettu 65%. Huimasta säästötavoitteesta huolimatta, tavoitteeseen päästiin ongelmitta. Jos jäämme pohtimaan vielä hetkeksi kulutuksen vähenemisen astetta, 65 % pienempi energian kulutus tarkoittaa suuren toimijan kohdalla jo todella suuria säästöjä. Tehdyt säästöt taas vaikuttavat kilpailukykyyn. Miksi siis tyytyä vanhaksi käyneisiin ratkaisuihin?

Energiansäästö projekti toteutettiin asiakasyrityksemme Teknikumin kanssa. ”Kiinteistömme kahden tuotantorakennuksen (11000m2 ja 7000m2) ilmanvaihto uusittiin. Koneistoiksi valittiin lämmön talteenotolla varustetut IV-koneet. Putkistosuunnittelun ja asennuksen suoritti Sataservice. Kokonaisuutena lopputulokseen voidaan olla tyytyväisiä, kun huomioidaan sekä asennuksen aikaiset oman tuotannon häiriöiden vähäisyys sekä koko projektin onnistuminen ilmanvaihdon tehokkuuden ja lämmityskustannusten alentumisen suhteen. Laitteisto on ollut käytössä nyt 1,5vuotta ja on todettu, että alkuperäiset kustannussäästöt ovat toteutuneet. ”, kommentoi Teknikumin tekninen päällikkö Veikko Sivula.

Energiansäästötavoitteiden määrittämisen jälkeen aloitetaan lämpölähteiden tarkempi tarkastelu ja selvitetään, mikä on edullisin tapa tuottaa energiaa kiinteistölle. Tarkastelun tulosten pohjalta valmistetaan suunnitelma, jonka jälkeen ajatukset tuodaan käytäntöön ja viedään projekti loppuun. Sataservice tuottaa kokonaisvaltaisia palvelukokonaisuuksia, joten yrityksesi ei tarvitse hankkia palveluita eri toimijoilta ympäri maakuntaa.

Kiinteistötekniset kehityksen kohteet voivat koskea lämmöntuottamisen lisäksi myös esimerkiksi rakennusautomaatiota tai tekniikan kuntokartoituksia. Prosesseja yhdistellään ja näin toteutetaan energiansäästön lisäksi myös materiaalisäästöjä. Sataservicen teknologiayksikön päällikkö Lasse Heininen kommentoi teknisensuunnittelun tärkeyttä ”Tuotannon ja kiinteistön laitteistojen kokonaisuuksia käsitellään yleensä erikseen. Näiden energiavirtojen yhteensovittaminen mahdollistaa kuitenkin mittavat säästöt kiinteistön energiakustannuksissa, jonka vuoksi kokonaisuuteen on syytä kiinnittää huomiota”.

 

dav

 

Teknologiayksikön päällikkö, Lasse Heininen

puh. 040 0270 274

sähköposti lasse.heininen@sataservice.com

 

 

Kirjoittanut Jenna Potila