Quant ja Oras- yhdessä tuotantoon tehokkuutta

Keväällä 2009 Oraksen ja Sataservicen välillä syntyi sopimus kunnossapidon siirtymisestä aikaisemmalta toimijalta uudelle palveluntarjoajalle. Virallisesti yhteistyö käynnistettiin 01.05.2009, jolloin Sataservice aloitti kunnossapidon Oras Oy:n Rauman tehtaalla. Tänä vuonna juhlitaan 10 vuotista yhteistä taivalta.

Alusta asti mukana ollut Oraksen tehdaspäällikkö Timo Rapeli oli tuolloin mukana allekirjoittamassa kunnossapitosopimusta.

Silloin oli paljon isoja kunnossapito yrityksiä, jotka tarjosivat valmiita paketteja. Halusimme kuitenkin lähteä rakentamaan pitkää kumppanuussuhdetta, joten näin syntyi sopimus Sataservicen kanssa. Molemmin puolinen tyytyväisyys oli alusta asti tärkeää kummallekin osapuolelle, Rapeli kertoo.

Kun uusi yhteistyö alkoi kymmenen vuotta sitten ensimmäisten vuosien aikana, painopiste oli kunnossapitojärjestelmän kehittämisessä, yhteisenä tavoitteena oli luoda pohja kunnossapidon järjestelmälliselle tekemiselle. Uuden järjestelmän myötä avautui myös mahdollisuus töiden seurannalle, kun järjestelmään päivitettiin kaikki laitehierarkiat ja ennakkohuoltosuunnitelmat.

Kunnossapitotoiminnan kehityksessä päästiin yhdessä eteenpäin muutaman vuoden jälkeen, jolloin tuli aika ottaa seuraavat askeleet

ja syventää yhteistyötä. Sataservice ja Oras päätyivät yhdessä ratkaisuun, jossa Sataservice ottaisi kokonaisvastuun kunnossapidon kokonaisuudesta.

 

2018 otettiin seuraava askel kohti tuottavaa kunnossapitoa

Viime vuoden alussa alkoi uusi aikakausi kohti seuraavaa laajempaa kehitysvaihetta, jonka tarkoitus on nostaa käynnissäpito kohti seuraavaa tasoa. Syksy 2018 toi mukanaan

muutoksia, kun Sataservicestä tuli osa Quant Finlandin Suomen ja Baltian yksiköitä. Yhdistyminen toi osaltaan mahdollisuuksia kehittää jälleen yhteistyötä uusien työkalujen avulla eteenpäin. Oraksen ja Quant Sataservicen pitkällä taipaleella tämä tarkoittikin yhteistyön syvenemistä.

Rapeli kertoo Sataservien ja Quant Finlandin yhdistymisen tuoneen enemmän systematiikkaa ja resursseja kehitystoimiin.

Kokonaisuudessaan hän kokee yhdistymisen positiivisena muutoksena.

Nyt kumppanuuden tärkeimpänä tavoitteena on tehtaan tuotantotehokkuuden parantaminen tuottavan kunnossapidon keinoin. Tämän osalta ensimmäiset askeleet otettiin heti alkuvuodesta, kun tehtaalla otettiin käyttöön QuantEffect OEE – järjestelmä. Järjestelmän avulla on tarkoitus tunnistaa tehtaan tuottavuuden kipupisteet ja päästä yhdessä ratkaisemaan suurimmat pullonkaulat.

Vankan peruskunnossapidon pohjalle on syntynyt kumppanuus, missä yhteisenä tavoitteena on Rauman tehtaan tuottavuuden kehittäminen. Kaikki tämä on osoitusta siitä, kun asioita viedään aidosti yhdessä eteenpäin, niin molemmat pystyvät kehittymään, jolloin puhutaan oikeasta kumppanuudesta.

Juhlista