Toimintamallimme uudistuu

-Quant Finlandin ja Sataservicen elokuussa 2018 alkanut integraatio on edennyt ensimmäisen vaiheen loppuun. Nyt voimme jälleen suunnata kaikki voimavaramme 100%:sti asiakkaidemme ja henkilöstömme palvelemiseen. 

Mukautamme Quant Suomen ja Baltian toimintamallin 1.3.2019 alkaen vastaamaan paremmin yrityksen nykyistä vaihetta uudistuneena toimijana.

Muutoksella haluamme edistää entisestään meille sekä asiakkaillemme tärkeitä arvoja; turvallisuutta, henkilöstömme ja asiakkaidemme tyytyväisyyttä sekä toimintamme kehitystä ja kilpailukykyisyyttä nyt ja tulevaisuudessa.

Koska henkilöstö, eli me kaikki Tuottavuuden tekijät olemme yrityksemme tärkein voimavara, haluamme kiinnittää erityisesti huomiota työtyytyväisyyteen, esimiestyön tukemiseen ja henkilöstömme osaamisen kehittämiseen.

Tämä vahvistaa meitä entisestään Tuottavuuden tekijöinä.

 

Thomas Luther, toimitusjohtaja Quant Finland Oy

 

Vahvistamme paikallisten yksiköiden vastuuta

Organisoitumisella vahvistetaan asiakasrajapinnassa toimivien paikallisten yksiköiden ja yksikön päälliköiden valtuutusta ja vastuuta. Haluamme varmistaa, että yksiköissä voidaan tehdä asiakkaan toimintoja ja tavoitteita tukevat päätökset nopeasti ja tehokkaasti. Päätöksenteon läheisyyttä asiakkuuksissa tukee myös se muutos, että Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Thomas Luther on jatkossa Quant konsernin johtoryhmän jäsen.

 

Aluehuoltojen toimintaa vahvistetaan yhtenäisellä johtamisella ja kehittämisen jatkamisella.

Aluehuoltojen toimintoja vahvistamme yhtenäisellä johtamisella ja jatkamme niiden kehittämistä. Kehitämme ja laajennamme entisestään erikoisosaamisiamme sekä laitehuoltoyksikkömme toimintaa.

 

Vahvistamme kokonaiskunnossapito-liiketoiminnan kehitystä.

Kasvun mahdollistamiseksi vahvistamme kokonaiskunnossapito-liiketoiminnan (TMP – total maintenance partnering) kehitystä. Tällä liiketoiminnan osa-alueella olemme tunnistaneet menestymisen kannalta kriittisiksi menestystekijöiksi kyvykkyyden tarjota uusia, asiakkaan tuottavuutta parantavia palveluratkaisuja, sekä oman ja asiakkaidemme toiminnan tehostamisen uusilla digitaalisilla ratkaisuilla. Haluamme myös varmistaa, että maineemme toimialamme edelläkävijänä turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioissa toteutuu myös tulevaisuudessa.

 

Uuden toimintamallin mukauttamisen myötä uusi johtoryhmämme on esitelty alla:

Thomas Luther
toimitusjohtaja, asiakkuudet ja myynti

Mikko Luoma
operaatiot Suomi

Rain Pärn
operaatiot Baltia

Petra Soidinsalo
henkilöstö, hankinnat, IT

Mikko Marjakoski
kokonaiskunnossapito (TMP) ratkaisumyynti ja kehitys, HSEQ

Petteri Särkiniemi
myynti ja markkinointi

Samuel Weber
talous