Toimiva yhteistyö on parhaimmillaan molemmin puolista menestystä.

Kun asiakkaamme menestyvät, menestymme mekin.  Tärkein tehtävämme on mahdollistaa parempi ja helpompi arki – kaikki alkaa yhteistyökumppanistamme, kumppanimme tavoitteista ja prosessien kehittämisestä. Emme tyydy suorittamaan, vaan ajattelemme kumppanimme kanssa. 

Toimiva yhteistyö on parhaimmillaan molemmin puolista menestystä. Molemmin puolinen menestys on aina yhtenä kumppanuuden tavoitteena.

Menestyäksesi nyt ja tulevaisuudessa, tarjoamme paitsi lujaa kenttäkokemusta sekä tietojärjestelmäosaamista, myös kyvykkyyttä liiketoimintasi kannalta kestävään strategiseen ajatteluun.

Quant Finlandilla vahva yhteistyö rakennetaan aktiivisen ja rehellisen vuorovaikutuksen kautta yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Yhdessä keskitymme laadun ja turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Rehellinen keskustelu onnistumisista, mahdollisista ongelmakohdista ja tulevaisuuden kehityksen suunnasta ovat avainasemassa vahvan yhteistyön luomiseen.

Huhtikuussa käyttöön otetun Asiakaspulssimittauksen tarkoituksena on pyrkiä syventämään yhteistyötä entisestään kumppaneidemme kanssa. Asiakaspulssi mahdollistaa reaaliaikaisen palautteen ja pystymme reagoimaan mahdollisiin ongelmakohtiin nopeassakin aikataulussa, ja ennen kaikkea asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta nopeasti ja helposti.

Asiakaspulssin on todettu toimivan ja olevan positiivinen lisä muun kommunikoinnin ohessa. Edelleen pidämme kuitenkin tärkeimpänä kohtaamisia asiakkaan kanssa, tapaamisia, jolloin istumme alas saman pöydän ääreen. Tämän vuoksi haluammekin käydä tulokset läpi aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Kehitystarpeiden nopea paikantaminen kasvattaa niin asiakkaan kuin meidänkin tyytyväisyyttä ja tekee yhteistyöstä entistä tehokkaampaa ja tuottavampaa. Nyt asiakaspulssi on ollut käytössä vasta muutamassa yksikössämme, mutta tulevaisuudessa käyttöönottoa on tarkoitus laajentaa useampaan kohteeseen mittarin positiivisen vastaanoton johdosta.

Strateginen kunnossapidon palvelu merkitsee jatkuvasti parempaa tulosta. Tämän mahdollistavat käyttäjäkeskeisyys, suunnitelmalliset prosessit sekä monipuoliset seurannat ja raportit. Tämän vuoksi asiakaspulssin sisältö perustuukin tarkasti valittuihin kohteisiin, joita haluamme viedä entisestään eteenpäin toiminnassamme, joiden kautta toteutamme tuottavuuden kehittämistä.

Päämääränä on aina rakentaa kunnossapito saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa kysymys ei ole pelkästään tarkastuksista tai määräaikaishuolloista, vaan käyttöasteen, tuottavuuden, luotettavuuden ja asiakaskokemuksen pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Aktiivisen viestinnän ja läpinäkyvän toimintamme ansiosta yhteistyökumppanimme on aina tietoinen siitä missä mennään, olipa kysymys sitten korjaustöiden tärkeysjärjestyksestä tai seisakkien aikataulusta!

Mikään asia ei kuitenkaan parane mittaamalla, vaan mittaamisen lisäksi tarvitaan aktiivista otetta todettujen kehityskohteiden eteenpäin viemiseen. Tämän vuoksi onkin tärkeintä reagoida palautteeseen, kääriä hihat ja tehdä tarvittavat muutokset toiminnassa.