Tuottavuuden Tekijät: Tauno Dahlberg – ”Tuottavuuden tekijänä toimiminen on sisäänrakennettu ajatusmaailma.”

Tammikuussa Sataservicen päätoimistolla juotiin kahvit Tauno Dahlbergin pitkän työuran kunniaksi. Tauno siirtyi Tuottavuuden Tekijöiden tiimiin vuoden 2009 alkupuolella, kun Sataservice aloitti yhteistyön Oraksen kanssa Raumalla.

Alun alkujaan Taunon työura on alkanut Oraksella jo vuonna -72, jolloin hän työskenteli monipuolisesti erilaisten työtehtävien parissa mm. sorvarina ja työstökoneasentajana. Kaiken kaikkiaan Dahlberg ehti työskennellä 8 vuotta muiden töiden parissa ennen siirtymistään kunnossapitotöiden puolelle.

”Kunnossapitotoiminnon ulkoistus ja liikkeenluovutus positiivinen kokemus.”

-Kaksi työpaikan liikkeenluovutusta on tullut koettua. Ensimmäinen oli vuonna 2004, kun Oras Oy ulkoisti kunnossapitonsa Konecranes Oy:lle. Nykyisen työnantajani palvelukseen Sataservice Oy:lle siirryin, niin ikään liikkeenluovutuksen myötä vuoden 2009 alussa.

-Henkilötasolla kunnossapitotoimintojen ulkoistaminen koetaan usein negatiivisena tapahtumana. Ainakin minun kohdallani ulkoistus on ollut pelkästään positiivinen kokemus.  Kunnossapitotoiminta on Sataservice Oy:n ydintoimintaa ja siihen panostetaan. Yritys on reilusti laajentunut, eivätkä taloudelliset syklit ole vaikuttaneet kuten muilla toimialoilla, Tauno lisää.

”Olen päässyt kehittämään osaamistani aina tarpeen vaatiessa.”

-Työurani aikana olen jatkuvasti käynyt lukuisissa koulutuksissa. Erilaisilla kursseilla olen päässyt kehittämään osaamistani aina tarpeen vaatiessa. Aktiivisinta ammatillinen opiskeluni oli 2001 – 2008, jolloin tuli suoritettua mm. kunnossapidon ammattitutkinto ja sähköturvallisuustutkinto S2. Tässä kohtaa seuraava etappi taitaa kuitenkin olla jo eläkkeelle siirtyminen.

-Olen kokenut, että työantaja on aina tukenut henkilöstöään ja ollut valmis kehittämään heidän osaamistaan eteenpäin henkilön sitä halutessaan.

-Olen pyrkinyt myös itse kannustamaan uusia työntekijöitä olemaan aktiivisia ja oma-aloitteisia omien kehitystavoitteiden suhteen. Harvemmin työnantaja kieltää kursseille osallistumisen, jos kurssin sisällöstä on hyötyä yhteisen edun ja henkilön oman kehityksen kannalta, Tauno lisää.

”Tuottavuuden tekijänä toimiminen on sisäänrakennettu ajatusmaailma.”

-Minulle itselleni Tuottavuuden Tekijänä toimiminen on oikeastaan sisäänrakennettu ajatusmaailma. Olen aina pyrkinyt toimimaan järkevällä tavalla ja hyöty edellä, niin että toiminta tuottaa tulosta. Se on kuitenkin se asia, joka tukee työn mielekkyyttä, ajaa yritystä eteenpäin ja auttaa yritystä kasvamaan.

”Vastuu työsuojelusta on meidän kaikkien yhteinen asia.”

Taunon toiminta on keskittynyt pääosin Rauman alueelle, mutta viime vuosien aikana fokus on ollut yrityksen työsuojelu- ja työturvallisuusasioiden edistäminen koko organisaatiotasolla.

-Luottamusmieheksi minut valittiin jo heti työurani alussa. Tätä kautta heräsi mielenkiintoni myös turvallisuus- ja työsuojeluasioihin. Työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen tehtävät ovatkin siitä asti olleet merkittävä osa toimenkuvaani.

-Työsuojelun näkökulmasta yritys on mennyt vuosien aikana hienosti eteenpäin ja asioihin panostetaan enemmän kuin esimerkiksi kymmenisen vuotta sitten. On tärkeää, että yrityksessä on toimiva työsuojeluorganisaatio. Työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluasiamiehet ovat merkittävässä roolissa yrityksen turvallisuutta kehitettäessä.

-Vastuu työsuojelusta on meidän kaikkien yhteinen asia. Tärkeää on, että kehityksen tarve tiedostetaan ja pysytään muutoksessa mukana. Seuraava etappi voisi olla siinä, että luottamusmiehiä ja työsuojeluasiamiehiä voitaisiin tehokkaammin hyödyntää turvallisuuden kehittämisessä, tiedonkulussa ja viestinnässä yksiköiden välillä.

-Turvallisuusteema tulee pysymään yhtenä Sataservice Oy:n jatkuvista kehityksen kohteista. Päätepistettä ei tämän asian kanssa ole, Tauno lisää lopuksi.

 Näin pitkät yhtäjaksoiset työsuhteet ovat nykyään melko harvinaisia. On kuitenkin hienoa nähdä, että meiltä löytyy juuri Taunon kaltaisia henkilöitä, jotka ovat viihtyneet Sataservicen palveluksessa vuosia. Tämä osoittaa sen, että olemme onnistuneet pitämään huolta omista tekijöistämme!

 

 

 

Kirjoittanut Jenna Potila