Turvallinen vai turvaton työmaa? Sen päätät sinä.

Haluaisitko työskennellä työmaalla, jossa tiedät jokaisen huolehtivan yleisestä turvallisuudesta? Vai työmaalla, jossa toisen henkilön huolimattomuus voi aiheuttaa sinulle vaaratilanteen? Väitän, että harva valitsisi jälkimmäisen vaihtoehdon. Se, valitsetko mieluummin turvallisen vai turvattoman työmaan on sinusta itsestäsi kiinni.

Työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on esimiehen tärkein tehtävä. Tähän velvoittavat niin yhteiskunta, yhteistyötahot kuin työnvaaratekijätkin. Esimiehen lisäksi velvollisuus yleisestä turvallisuudesta ja sääntöjen noudattamisesta kuuluu kuitenkin jokaiselle työmaalla työskentelevälle.

”Työturvallisuudesta huolehtiminen on välittämistä.”

Satunnaisesti törmätään ajatusmaailmaan, jolloin työntekijä vastaa ”Jos tässä jollekin sattuu, niin se on minulle itselleni”. Käytännössä hän on valmis ottamaan vastuun itsestään, mutta onko hän valmis ottamaan vastuun myös muiden turvallisuudesta? Tai tietääkö hän myös sen, että hänen esimiehensä on viime kädessä vastuussa mahdollisesta tapaturmasta, vaikkakin hän olisi itse ottanut tietoisesti tämän riskin?

Kaikki ei aina mene suunnitellusti. Huolimattomasti arvioitu tilanne voi aiheuttaa vaaratilanteen myös muille. Työturvallisuus kuuluu jokaisen työntekijän velvollisuuksiin ja turvallisuudesta huolehtiminen on välittämistä niin itsestään kuin työkaveristaankin.

”Työnjohtaja on vastuussa siitä, että työ tehdään lakien ja asetuksien mukaisesti.”

Yhteiskunnan, yhteistyötahojen ja työnriskien vaatimien työturvallisuusasetusten ja määräysten kanssa toimiminen voi ensin tuntua yksittäisestä ihmisestä sokkeloiselta. Ohjaavia lakeja ja asetuksia on paljon, näitä ovat mm.

Työturvallisuuslaki (738/2002), Työsuojelun valvontalaki (44/2006) ja Työterveyshuoltolaki (1383/2001), tarkempia asetuksia taas ovat mm. käyttöasetus, koneiden turvallisuus, meluasetus, tärinä asetus ja VNA kemiallisista tekijöistä työssä.

Tämän vuoksi onkin tärkeää, että työnantaja ilmaisee asian tärkeyden ja on mukana tukemassa työturvallisuuden kehittämistä. Mahdollistaen tarvittavat koulutukset sekä sen, että tiedot ovat helposti asianparissa työskentelevien saatavilla.

”Kaikki tapaturmat ovat estettävissä hyvällä riskienarvioinnilla ja suunnittelulla.”

Työnjohtajalla on vastuu siitä, että hän tutustuu syvemmin asetuksiin ja on oikeasti tietoinen asioista. Tapaturman sattuessa on liian myöhäistä ottaa asiasta selvää. Vastuussa olevan henkilön kuuluu olla tietoinen siitä, mitä velvollisuuksia työnantajalla, hänellä itsellään sekä työntekijöillä on.

Kun työturvallisuutta lähdetään pohtimaan omassa työympäristössä, on tärkeä kiinnittää huomiota seuraavaan seikkaan, kaikki tapaturmat ovat estettävissä hyvällä riskienarvioinnilla sekä suunnittelulla.

Riskienarvioinnin ja suunnittelun yhteydessä on hyvä vilkaista hetkeksi myös menneeseen ”Onko aiemmin sattunut tapaturmia? Mistä ne ovat johtuneet”. Tarkoituksena ei ole etsiä syyllistä, vaan kiinnittää huomiota tapahtuman syyhyn ja tapaturmaan liittyviin välillisiin tekijöihin.

”Tavoitteena on tehdä työ tehokkaasti ja turvallisesti.”

Työturvallisuus lähtee pienistä asioista, auton kuormauksesta ja henkilösuojainten käyttö- ja hoito-ohjeista eteenpäin. Pääajatus on keskitetty siihen, miten työ tehdään suunnitellusti, mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti.

Välittäminen on yksi Sataservicen pääteemoista, joka näkyy niin yrityksen sisällä kuin asiakkaidenkin puolella. Tämän vuoksi työturvallisuus on myös tuotu osaksi päivittäistä tekemistä, johon kaikkia kannustetaan.

Työturvallisuuden edistämisen tueksi on tuotu Sataservicen oma applikaatio Safety Notice, jonka avulla jokaisen on helppo tehdä turvallisuushavainto ja puuttua epäkohtiin omalla työmaallaan. Panostamalla työturvallisuuteen kuljemme oikeaan suuntaan. Näin pystymme vaikuttamaan asiakkaan tuottavuuteen ja toimimaan Tuottavuuden Tekijänä.

Sataservicen työsuojeluasiamiehet ja esimiehet kokoontuivat viime viikon keskiviikkona koulutuksen merkeissä Turun virastotalolla. Säännöllisillä koulutustilaisuuksilla ja tapaamisilla on tarkoitus edistää työturvallisuuden ja työsuojelun avainhenkilöiden tietoutta velvollisuuksista ja keskustelujen myötä kehittää tärkeää asiaa eteenpäin koko firman tasolla, mm. jakamalla parhaita käytäntöjä.

 

Turvallinen vai turvaton työmaa