Turvallisuus on tärkeä osa kunnossapidon kokonaisuutta

Työturvallisuus on teollisuuden kunnossapidon tärkeä kilpailukeino ja siksi myös vahva osa liiketoimintaa, jossa palvelutarjoaja voi auttaa asiakasta esimerkiksi muutosjohtamisen keinoin

Ennen kaikkea turvallisuus on kuitenkin yritykselle tärkeä arvo ja kertoo henkilöstöstä välittämisestä, johon halutaan kiinnittää tulevana vuonna entistä enemmän huomiota. Yrityksen tärkein voimavara piilee henkilöstössä eli Quantin tuottavuuden tekijöissä.

Quant Finlandin tavoitteena on toimia niin, että vaaratilanteita ei aiheudu omalle tai asiakkaiden väelle eikä omaisuudelle tai ympäristölle. Raskaan teollisuuden kunnossapidossa riittää riskejä ja haasteita. Quant Finland Oy:n kaltaisen palvelutarjoajan väki liikkuu monen eri toimialoilla toimivan asiakkaan tiloissa, erilaisten koneiden ja laitteiden seassa ja jopa täysin toisistaan poikkeavien yrityskulttuureiden oloissa.

Yhtiön markkinoinnista, myynnistä ja teknologiasta vastaava Petteri Särkiniemi kertoo, että turvallisuusasioissakin Quantin tavoitteena on auttaa asiakasta.

– Muutosjohtamisen kautta kohentuva asiakkaan työturvallisuus on meille kilpailukeino. Turvallisuus on pidettävä jatkuvasti mielessä, emmekä ikinä voi olla täysin tyytyväisiä asioiden nykytilaan, Särkiniemi sanoo.

– Selvää on, että toimialat ovat erilaissa vaiheissa. Toiset alat ovat muita vaarallisempia, mutta esimerkiksi konepajoissa, metalli- sekä prosessi- ja kemianteollisuudessa on tultu työturvallisuudessakin pitkä matka kohti parempaa. Nyrkkisääntö on sellainen, että mitä enemmän alalla on käsitöitä ja asiakkaita eli ihmisiä, sitä suurempia riskit ovat, Särkiniemi pohtii.

Hänen mukaansa muutosjohtamisesta ja asiakkaan toiminnan avustamisesta saatiin hyvä esimerkki jokin aika sitten, kun Inspectan Katri Tytykoski luovutti Suomen ensimmäisen koneturvallisuusmestarin sertifikaatin Quantin Petri Järviselle. Sertifikaatin myötä Quant Finland jatkaa Inspectan kanssa hyvää yhteistyötä turvallisuusosaamisen kehittämisessä.

 

Työturvaa ei voi delegoida

Quantin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaava Mikko Luoma korostaa kaikissa edellä mainituissa toimissa ihmisen merkitystä. Hänen mielestään turvallisuusasioissakin ajattelu on valtaa.

– Ajattelu on arvo sinänsä. Siksi kannustamme kaikkia yksilöitä ajattelemaan, mitä tekevät. Tavoitteenamme on, että kaikki voivat mennä joka päivä töistä suoraan terveinä ja hyvinvoivina kotiin, Luoma kiteyttää Quantin turvallisuusarvot.

Hänen mukaansa Quantilla aloitettiin jo vuosia sitten havainnoida toimintojen

puutteita. Sen jälkeen homma on laajentunut ajatteluun ja raportointiin, ja sitä kautta sanoihin ja tekoihin.

– Turvallisuusasioissa esille nousivat jatkuvasti samat kohteet ja ongelmat. Kun niistä alettiin puhua enemmän ja valistaa ihmisiä, ongelmat tulivat kaikille tutummiksi ja lopulta työtapaturmat vähenivät, Luoma kertoo.

Tapaturmataajuutta Quantilla alettiin tosissaan tutkia vuonna 2017. Tehty kova työ alkoi näkyä jo seuraavana vuonna, kun työtapaturmissa yllettiin nollatasolle. Tavoitteiden toteutumista seurataan määritetyillä mittaluvuilla (kpi, key performance indicator), joissa esimerkiksi työajan menetyksissä ja työtapaturmissa tavoitteena on pyöreä nolla.

Sanomattakin on selvää, että Quantilla on omalle henkilöstölle kattava perehdyttämisohjelma, joka alkaa aivan alkeista, kuten asiakastiloissa sijaitsevien poistumisteiden paikoista. Jo perehdytysvaiheessa Quantin väkeä rohkaistaan kertomaan havaitsemistaan puutteista.

Turvallisuustilanteiden raportointi on erityisen tärkeässä asemassa turvallisuuden kehitystä ajatellen, joka voidaan nykyään tehdä helposti myös mobiililait teiden avulla. Raportoinnissa esimiehet ovat avainasemassa – toki niin, että maalaisjärjen käyttö on aina sallittua.

– Esimiehille tähdennämme, että heidän pitää aina ensin puuttua turvattomiin tai vaarallisiin työtapoihin ja raportoida niistä vasta jälkikäteen. Työturvallisuutta ei voi delegoida, se on jokaisen itse päätettävissä oleva asia, Mikko Luoma sanoo.

 

Digiteknologia vähentää vaarallisia töitä

Teknologiajohtajana Petteri Särkiniemen työsarkaan liittyvät kiinteästi myös digitalisaatio ja neljännen teollisen vallankumouksen tuomat uudet teknologiat. Hänen mielestään itse digitalisaatio ei sinällään paranna työturvallisuutta yhtään, uudet teknologiat sitä kylläkin voivat tehdä.

– Digitalisaatio ja automaatio voivat yhdessä vähentää ja eliminoida vaarallisia työtehtäviä. Kehityksen sivujuonteena on syntynyt myös digitaalinen kunnonvalvonta, jonka avulla kustannuksia kyetään vähentämään sekä laatua, ympäristöä ja työturvaa parantamaan, Särkiniemi sanoo.

 

Artikkeli: Promaint-lehti, Turvallisuus on tärkeä osa kunnossapidon kokonaisuutta, teksti Markku Pervilä