Uuden yksikön ensimmäinen vuosi – ABB Pitäjänmäki

Käynnistetyt kehitysprojektit ovat kokonaisuudessaan sujuneet erinomaisesti, joissa merkittävää roolia näyttelee yhteistyö asiakkaan kanssa sekä henkilökuntamme erikoisosaaminen.

Quantin ABB Pitäjänmäen yksikkö koostuu kahdesta erillisestä yksiköstä: Motors & Generators ja Drives. Kummassakin yksikössä pitkä tausta yltää ABB Fullservicen ajoille asti, mutta viime vuoden heinäkuussa Drivesin osalta kuvioihin astui uusi palveluntarjoaja, Quant Sataservice. Yksikönpäällikkö Ville Rintanen kertoo yhtenäisen yksikön ensimmäisestä vuodesta.

Motors & Generators:n puolelta löytyy pitkä yhteinen historia, jonka lisäksi asiakassuhdetta on ehditty kehittämään jo useamman vuoden ajan tiiviillä yhteistyöllä yhdessä asiakkaan kanssa. Yksikön kunnossapitoa on vuosien varrella viety erilaisin kehitystoimin suunnitelmalliseen ja kustannustehokkaaseen suuntaan. Jatkuvan kehityksen ja uusien käytäntöjen implementoinnin ansiosta olemme osaltamme olleet parantamassa tuotannon käyttövarmuutta. Yksikköön rakennetut erinomaisett raportointityökalut tukevat läpinäkyvää yhteistyötä ja yksikön ohjausta. Viimeisimpänä kehitysaskeleena on anturointiteknologia ja Quantin digitaalisen portfolion tuotteet, jotka varmistavat, että poikkeamiin pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti.

Molemmissa yksiköissä tekijöidemme laaja osaamispohja ja kokemus mahdollistavat ensiluokkaisen palvelun tuottamisen asiakkaalle ja toimimmekin monissa asiakkaan projekteissa yhtenäisenä tiiminä. Yhdessä rakennetut kehitysohjelmat ja aktiivinen seuranta varmistavat osaltaan, että asiakkuudessa tehdään oikeita asioita yhteisten tavoitteiden eteen.

ABB Drivesilla heinäkuussa 2018 startanneen uuden sopimuksen ja yhteistyön tavoitteena on tuottaa maailmanluokan kunnossapitoa suunnitelmallisesti ja nykyaikaisesti, sekä tuoda joustavat resursoinnin mahdollisuudet käytettäväksi hyödyntäen Etelä-Suomen aluehuollon yksikköämme. Joustavat resursoinnit ovat mahdollistaneet kustannustehokkaan toiminnan ja tuoneet asiakkaalle laajasti eri alojen asiantuntijoiden palvelut käytettäväksi ”yhden luukun periaatteella”.

Heti sopimuskauden alussa yksikössä otettiin käyttöön tuolloin koko firman ja itseasiassa myös laajemmassa mittakaavassa varsin tuore ja nykyaikainen kunnossapitojärjestelmäkokonaisuus Vincit EAM. Vincit toi mukanaan mobiilityökalut ja vastaanotto olikin positiivinen niin tekijöiden kuin asiakkaankin puolella.

Olemme korostaneet kummassakin yksikössä yhteistyön tärkeyttä ja tuoneet toimintaan suunnitelmallisuutta. Kyseessä on kuitenkin kumppanuus, mikä vaatii molemmilta osapuolilta työtä ja aikaa, jotta se toimii kaikkein hedelmällisimmillään. Yhdessä määritetyt prosessit ja kehitetyt toimintamallit tuovat virtaviivaisuutta ja tehokkuutta tulevaisuudessa ja nyt. On nähtävissä, että molemmilla osapuolilla kaikilla tasoilla on halu kehittää yhteistyötä, mikä on ollut hienoa havaita!

 

-Ville Rintanen

Yksikönpäällikkö, ABB Pitäjänmäki