Yhteinen matkamme jatkuu Metson, Oraksen sekä Boliden Harjavallan kanssa.

Parin viime kuukauden aikana olemme käyneet hienoja keskusteluja muutamien asiakkaidemme kanssa koskien uusia sopimuskausia. Yhteisen matkan jatkumisen on mahdollistanut hyvä yhteistyö ja luottamus meidän ja asiakkaidemme välillä. Lisäksi tuleva kehityssuuntamme sekä tätä kautta usko kumppanuuden syventymiseen myös tulevaisuudessa on tuonut lisää positiivista keskustelua.

Voimme iloksemme todeta jatkavamme yhteistä matkaa Metso Flow Control Oy:n, Oras Oy:n sekä Boliden Harjavalta Oy:n kanssa.

 

Metso Flow Control Oy

Allekirjoitimme uuden sopimuksen Metso Flow Control Oy:n kanssa marraskuun loppupuolella. Uuden sopimuskauden myötä yhteistyömme syvenee monella osa-alueella ja kunnossapidon tulos- ja päivittäisohjausta tullaan tehostamaan. Quantin ja Sataservicen yhdistymisen myötä pystymme tarjoamaan digitaalisten työkalujen avulla uudenlaisia ratkaisuja, joiden kautta kunnossapitoa pystytään viemään yhdessä eteenpäin uudelle tasolle.

Mikko Marjakoski, Aluejohtaja Etelä-Suomi

 

Oras Oy

Oraksen sopimus uusittiin joulukuun alussa. Sataservicellä on yhteistä matkaa Oraksen kanssa takana jo lähes kymmenen vuotta, ensimmäinen sopimus allekirjoitettiin vuonna 2009 ja nyt matkaa jatketaan Quantin tuomien vahvuuksien kanssa. Kokonaisvaltainen vastuu kunnossapidosta Sataservicellä on ollut vuodesta 2012 eteenpäin ja sopimuksen päämittarina toiminut tähän asti tekninen käytettävyys.

Erityisesti tulevien vuosien kehityskohteena on kunnossapidon toiminnan kehittäminen suunnitelmallisesti kohti tuottavampaa kunnossapitoa, joka meidän tuottavuuden tekijöiden päämäärä onkin.

Ensi vuoden aikana on tarkoitus tehdä OEE – pilotti Quant järjestelmällä, jonka jälkeen kunnossapidon KPIt voidaan päivittää ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan.

Risto Kuusisto, Aluejohtaja Rauma ja Turku

 

Boliden Harjavalta Oy

Boliden Harjavallan kanssa uusi sopimus allekirjoitettiin joulukuun alkupuolella. Tämä oli mahtava osoitus siitä, kuinka hienosti henkilöstömme on pitänyt huolta töiden kulusta, laadusta, joustavuudesta ja ennen kaikkea turvallisuudesta.

Sopimuksemme tähtää kahden vuoden kehittyvään yhteistyöhön. Tavoitteemme tuottavuuden tekijöinä on kehittää yhteistyötä yhä enemmän kohti tuottavampaa yhteistyötä ja tulemme tekemään yhteisen kehityssuunnitelman alkuvuodesta tukemaan tätä tavoitetta.

Sopimus haastaa meitä yhä tehokkaampaan ja tuottavampaan palveluntuottamiseen, eli meillä on oiva mahdollisuus kehittä jälleen toimintaamme eteenpäin. Sisältö on hyvin samankaltainen, kuin tähänkin asti, eli pitää sisällään nosturikunnossapidon kokonaisuuden, LVI, infra ja rakennus, kunnonvalvonta ja koneistus ja aluehuolto palvelut.

Tämän lisäksi Harjavallassa käynnistellään aluehuolto toimintaa, joka tulee tukemaan sopimusta ja asiakasta joustavasti yhdessä satakunnan muiden aluehuoltojen ja teknologia palveluiden kanssa, niin resurssijoustoin, lisäarvo palveluiden kuin projektitoteutuksien kautta.

Kaj Råtts, Aluejohtaja Pori ja Harjavalta

 

Boliden Harjavalta_Quant_Sataservice

Kuvassa Erik Haviala kunnossapitojohtaja Boliden Harjavalta Oy, Timo Rautalahti toimitusjohtaja Boliden Harjavalta Oy ja Thomas Luther toimitusjohtaja Quant Finland Oy.