Yrityksen voima lähtee Tuottavuuden tekijöistä

Yrityksen suurin voimavara on siellä, missä tekijät ovat. Kukapa yrityksen edustaja ei haluaisi ylpeänä kertoa henkilökuntansa olevan etulinjassa viemässä yritystä eteenpäin?

Ajatus perustuu oikeanlaisen johtamiskulttuurin tuomaan motivaation voimaan. Selkeä vastuu, mutta mahdollisuus toteuttaa itseään synnyttää innovaatioita. Innovaatiot ovat juuri niitä, jotka vievät yritystä eteenpäin ja vahvistavat sen asemaa. Globalisaatio on tehnyt markkinoista arvaamattomia ja vaatii yrityksiltä yhä enemmän. Tunnistamalla oman henkilökuntansa vahvuudet ja niitä kehittämällä, yritys luo itselleen vahvan aseman. Tätä valttia toinen ei pysty viemään, koska voima piilee yksilöissä.

Sataservicen toimitusjohtaja Thomas Luther uskoo vahvasti omaan tekijäjoukkoonsa.

– Kaikki lähtee yrittäjähenkisestä kulttuurista. Sloganimme, Tuottavuuden tekijä, kiteyttää kehityksemme suunnan ja tavan, jonka mukaan jokaisen sataserviceläisen tulisi toimia päivittäisten työtehtävien parissa. Suurin voimavaramme on siellä, missä tekijät ovat. Uudet innovaatiot ovat tuoneet meille jopa täysin uuden tuotteen, joka on nyt tuotu toimintamme perustaksi, Luther kertoo.

Motivaatio luo innovaatioita

Viime vuosien aikana on tutkittu paljon työn merkityksellisyyden tärkeyttä sivuten yksittäisten henkilöiden tuottavuutta yrityksessä. Motivaatiotutkimukset ovat osoittaneet työn merkityksellisyyden olevan aikaisempaa tärkeämmässä asemassa työntekijän arvoasteikolla.

Kun työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi, työ on mielekästä ja se tuntuu enemminkin harrastukselta, kuin pakotetulta toiminnalta. Työn mielekkyys taas on suoraan yhteydessä henkilön motivaatioon ja vaikuttaa näin toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Motivaatio ja halu saavuttaa yhteisiä tavoitteita luo uusia innovaatioita.

-Työntekijälle on annettava tilaa toteuttaa itseään. Liian tarkasti piirretyt toimintaohjeet määrittelevät liiaksi tapaa toimia ja työntekijän itseohjautuvuudelle ei löydy sijaa. Innovaatiot tuottavat arvoa niin yksittäiselle henkilölle kuin yrityksen toiminnallekin, Luther tiivistää.

Sataservice tunnistaa tekijöidensä voiman, joka näkyy selkeästi yrityksen johtamiskulttuurissa. Jokaista tekijää arvostetaan ja annetaan tälle mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Asettamalla selkeät vastuualueet, mutta jättämällä työntekijälle laaja toiminnanvapaus, kuitenkin työtehtävien asettamat vaatimukset huomioiden. Yritys kannustaa työntekijöitään ajattelemaan ja kehittämään ideoita kuukausittaisen Tuottavuuden tekijä -kannustimen avulla. Jokaisella yrityksessä työskentelevällä henkilöllä on mahdollisuus tulla valituksi kuukauden Tuottavuuden tekijäksi omalla ehdotuksellaan.

-Pienetkin parannusehdotukset ovat merkittäviä niin yksittäisen henkilön kuin koko yrityksenkin kehityksen kannalta, siksi haluamme kannustaa kaikkia toimimaan tuottavuuden tekijöinä. Yrityksien tulisi muistaa arvostaa henkilökunnan osaamista ja kannustaa ihmisiä ajattelemaan, Luther selventää.

konkreettinen tuote

Erinomainen esimerkki tekijöiden voimasta on mobiiliapplikaatio tuoteperhe, joka kantaa nimeä Tuottavuuden tekijä.  Tuote lanseerattiin sopivasti Teknologia17 messujen yhteydessä. Idea ja kehitys on lähtenyt täysin oman henkilökunnan toimesta ja uusi tuote on tuotu nyt vahvasti osaksi koko yrityksen toimintaa.

-Ajatus tehdä töiden raportointi mobiiliympäristössä syntyi aika tarkkaan kaksi vuotta sitten, loppuvuodesta 2015. Huomasimme yrityksien keskuudessa yleisen ongelman, joka koski turvallisuushavaintojen kirjaamista sekä huolto- ja tarkastusraporttien tekemistä. Raporttien kirjaaminen oli hankalaa tai hyvin työlästä. Lähdimme pohtimaan asiaa siltä kantilta, miten saadaan raportointityö mahdollisimman helpoksi ja reaaliaikaiseksi sekä automatisoitua mahdollisimman moni työvaihe. Raportoinnin tason vaatimukset kasvavat jatkuvasti, samaan aikaan kun työn tehokkuutta on lisättävä ja saatava aikaan kustannussäästöjä, kertoo tuotteen ideoinnissa ja kehityksessä mukana ollut Niko Pakula.

Tuotekehitykseen panostetaan koko ajan ja aikeissa on laajentaa raportointiohjelmiston tuoteperhettä vielä eteenpäin. Pääperiaatteena on ollut luoda työkalu, joka on helppokäyttöinen eikä käyttöönotto vaadi käyttökoulutuksia tai ohjekirjoja.

-Tällä hetkellä mobiiliapplikaatioiden tuoteperhe sisältää SafetyNotice turvallisuushavainto-, sekä OpenReport huoltotyön raportointi -sovellukset. Lisäksi olemme kehittäneet Checklist -pohjakuvakäyttöliittymää hyödyntävän tarkastuslistatyökalun sekä MSRA -työn riskienarviointisovelluksen, Pakula lisää.

Luther toteaa olevansa erittäin tyytyväinen yrityksen uuteen tuotteeseen ja uskoo vahvasti sen tuovan mukanaan vielä paljon uusia mahdollisuuksia ja sitä kautta vievän koko yritystä eteenpäin.

Robotiikka, 3D ja AR tuovat rajattomat mahdollisuudet luoda uusia ratkaisuja

Kunnossapidosta ja huoltotoiminnasta on muodostumassa yhä kiinnostavampi ala nuorten, eli tulevien tekijöidenkin keskuudessa. Tähän on vaikuttanut suuresti viime vuosien teknologian kehitys ja sen tuomat rajattomat mahdollisuudet innovoida tulevaisuuden toimintatapoja tuottavammiksi. Robotiikka, 3D ja AR eli Augmented reality tulevat muuttamaan osaltaan kunnossapidon toimintatapoja. Esimerkkinä mainittakoon 3D-printteri, joka mahdollistaa huoltotilanteissa nopean reagointikyvyn. Vaikeastikin saatavilla olevat varaosat pystytään mallintamaan ja tulostamaan käyttöön jo seuraavaksi päiväksi.

-On yleinen näkemys, että robotit tulevat tulevaisuudessa muuttamaan työn rakennetta ja tässä muutoksessa haluamme olla mukana. Ei ole kaukaa haettua sanoa, että robotiikan ja automaation avulla liittämällä siihen diagnostiikan ja älykkäät mittaukset, mittari voisi havaita heikon sauman ja hitsata sen umpeen ennen kuin miehittämätön laiva uppoaa tai alkaa vuotamaan. Näin toteutuisi tulevaisuudessa ennakoiva huolto yhdistettynä käynnissäpitoon, kertoo ohjelmoinnin ja automaatiojärjestelmien suunnittelun parissa työskentelevä Jukka Joensuu.

Yrityksen robotiikkaan erikoistuneen yksikön käytössä on minirobottisolu. Tällä ei ole tuotannollista tarkoitusta, mutta sen avulla pystytään simuloimaan edessä olevia muutoksia nopeammin, tehokkaammin ja turvallisemmin, kuin suljetun ohjelmointirajapinnan teollisuusrobotilla. Innovoinnille on tässäkin tapauksessa tehty selkeä sija.

-Henkilökuntamme innovaatiot osoittavat sen, kuinka Tuottavuuden tekijä -termi konkretisoituu vahvojen tekijöiden kautta. Näiden henkilöiden avulla pystymme tulevaisuudessa toimimaan entistäkin tuottavammin asiakkaan näkökulmasta. Porukkamme työskentelee päivittäin asiakkaan vierellä ja tekee havaintoja asiakkaan tarpeista ja mahdollisista kehityksen kohteista. Toisin sanoen lähes 400 Tuottavuuden tekijäämme kulkevat koko ajan asiakkaidemme rinnalla, Luther toteaa.

 

 

Kirjoittanut Jenna Potila