Quant, Teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja.

Olemme olleet jo yli 30 vuoden ajan alan markkinajohtaja, ylläpitäen ja parantaen turvallisuutta ja tuotannon tehokkuutta yli 300 toimipaikassa eri puolilla maailmaa. Kunnossapito on intohimomme ja meille on kunnia-asia toteuttaa kumppanuuden tavoitteet ammattimaisesti.

Quant Finland nimen alla toimii yhteensä kolme eri yritystä; Quant Finland Oy, Quant Sataservice Oy ja Quant Technologies Oy. Nämä kolme yritystä muodostavat yhdessä noin 650 työntekijän vahvan joukkueen. Quant Finland toimii laajasti Länsi-, Etelä-, Itä- ja Keski-Suomen alueilla. Palvelevia aluehuoltoyksiköitä sijaitsee mm. Porissa, Raumalla, Harjavallassa, Turussa, pääkaupunkiseudulla sekä Mikkelissä.

Toimintamme on asiakaslähtöistä, joustavaa ja yrittäjähenkistä. Meiltä asiakas saa kokonaisvaltaisen kunnossapitopalvelun lisäksi tarvitsemiaan yksittäisiä kunnossapitotöitä. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaidemme menestyksestä, sillä sen kautta voimme olla ylpeitä itsestämme. Emme tyydy toteuttamaan vaan perinteisiä standardiratkaisuja, vaan kehitämme käynnissä- ja kunnossapitoa haastamalla perinteiset toimintatavat suuremman hyödyn aikaansaamiseksi.

Toimimme vaativissa ympäristöissä ja siksi työ- ja tuoteturvallisuus ovat meille avainasioita. Pidämme tarkasti huolta siitä, että henkilöstöltämme löytyy kaikki tarvittavat tiedot turvallisen työympäristön luomiseen. Mielestämme työturvallisuus lukeutuu niihin asioihin, joihin ei voi olla panostamatta liikaa.

Yhteistyöllä menestykseen. Kunnossapidon johtamis- ja toteuttamiskonseptimme on ollut käytössä jo yli 30 vuotta. Tänä aikana olemme tehneet yhteistyötä lukuisten asiakkaiden kanssa monilla teollisuudenaloilla sekä johto- että tekijätasolla. Kun asiakkaat ovat voineet hyödyntää kunnossapidon koko potentiaalin, tuloksena on saatu pitkäaikaisia liiketoimintahyötyjä.

Vahvuutemme on henkilöstön vankka ammattitaito ja monivuotinen kokemus teollisuuden kunnossapidosta. Meillä on hyvät suhteet laitetoimittajiin sekä teollisuuden alihankintayrityksiin. Quant toimii asiakkaan eduksi: nopeasti, joustavasti ja tehokkaasti. Hinnoittelumme on kilpailukykyistä ja kykenemme parantamaan asiakkaidemme tuottavuutta tehokkaan organisaatiomme sekä motivoituneen henkilöstömme avulla.

Potentiaalin hyödyntäminen

Toimiva kunnossapito varmistaa tehokkaan tuotannon

Kunnossapito ei ole pelkkä tuotannon kuluerä. Kunnossapito pitää yllä liiketoiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta – se takaa turvallisuuden sekä laitosten tuottavuuden ja energiatehokkuuden.

Kunnossapidon potentiaalia jää usein hyödyntämättä

Uusia asiakkaitamme yhdistävät usein samat tekijät: kunnossapidon kokonaiskustannukset ylittävät budjetin koska varaosien ja alihankinnan menot ovat suunniteltua suurempia, kunnossapidon vaikutusta laitteiston käyttöikään ei mitata eikä sitä yhdistetä tuottavuuden parannuksiin. Lisäksi odottamattomat katkokset lisäävät kunnossapitokustannuksia.

Nykyään tarkempi sääntely, kilpailu ja kustannukset luovat paineita asiakkaidemme liiketoimintaan. Tämän vuoksi tärkeintä on kysyä, miten kunnossapidolla voidaan saada aikaan suurin hyöty – kuinka sillä voidaan edistää tehtaan tulevaisuudennäkymiä sekä nyt että tulevaisuudessa?

Lisääntyvä sääntely, koveneva kilpailu ja kasvavat kustannukset aiheuttavat stressiä asiakasyrityksissämme. Sen vuoksi kysymmekin: Missä osa-alueilla kunnossapidolla on suurin vaikutus? Miten kunnossapito voi lisätä asiakkaiden kannattavuutta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä?

Lisäarvoa kunnossapidolla

Tarkoituksena on tuoda lisäarvoa kunnossapidolla. Kaikki asiakkaat haluavat järkeistää kunnossapitokustannuksiaan ja monilla on myös tarve parantaa turvallisuutta. Osa haluaa hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia tuottavuutta kasvattamalla. Jotkut asiakkaat haluavat parantaa energiatehokkuutta ja laskea käyttökustannuksia tai vähentää jätettä lainsäädännön muuttumisen vuoksi.

Kun kunnossapidon johtaminen ja toteutus on ulkoistettu meille, takaamme, että asiakkaan tavoitteet toteutuvat nyt ja tulevaisuudessa.

Asiantuntijamme ovat motivoituneita ja he toimivat tuotantoryhmien osana; parannamme turvallisuutta ja tuottavuutta sekä optimoimme kustannuksia alan parhailla prosesseilla ja toimintatavoilla. Ennen yhteistyön aloittamista arvioimme todistetusti toimivalla menetelmällämme kunnossapidon potentiaalin, joka on vielä hyödynnettävissä asiakkaiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Sovittuja tavoitteita verrataan jatkuvasti toteutuneeseen tulokseen.

Suoritusperustaiset sopimukset antavat kunnossapidon toiminnasta oikean kuvan sekä todellista ja kestävää liiketoiminnallista tulosta, josta hyödymme kaikki. Ainutlaatuinen tapamme johtaa ja optimoida kunnossapitotoimintaa painottaa koulutusta ja kannustusta. Tämä tehostaa tehtaiden suorituskykyä entisestään ja tuottaa tulosta nyt ja tulevaisuudessa.

Henkilöstön tukeminen

Ammattilaisemme mahdollistavat sen 

Tuottavuuden tekijämme erottuvat edukseen, oli kyseessä tinkimätön turvallisuus, kunnossapidon toimintatapojen kehittäminen, kustannusten optimointi tai tuotannon tehostaminen.

Motivoitunut ja ammattitaitoinen tiimi

Olemme kunnossapidon ammattilaisia ja myös asiantuntijoita työntekijöidemme ammatillisen kehityksen tukemisessa, jotta henkilöstömme pystyy hyödyntämään kunnossapidon koko potentiaalin asiakkaan eduksi. Meille kunnossapidon johtaminen ja toteuttaminen ovat kunnia-asioita; motivoitunut ja oikein tuettu, asialleen omistautunut ammattilaisten ryhmä on valtava voimavara.

Varmistamme, että työntekijämme ymmärtävät, kuinka he voivat auttaa asiakasta saamaan kunnossapidosta kaiken irti, ja yhdistämme työntekijöiden tavoitteet asiakkaan kanssa sovittuihin tavoitteisiin. Emme kuulu niihin ulkoistuspalvelujen tarjoajiin, jotka tehostaakseen toimintaa vain karsivat työpaikkoja. Keskitymme tehokkaaseen suunnitteluun ja tuottaviin toimintatapoihin, opetamme työntekijöille parhaat prosessit ja työkalujen käytön sekä tuemme heitä. Näin tulosta syntyy enemmän ja hukka vähenee.

Kestävien liiketoimintahyötyjen luominen asiakkaille edellyttää jatkuvaa yhteistyötä kunnossapidon kehityksen ja optimoinnin parissa. Toimimme asiakkaan tiimien osana ja kannamme vastuuta tavoitteiden toteutumisesta. Todistetusti toimivat muutoksenhallintaprosessimme varmistavat, että kunnossapidosta saadaan tuloksia ja hyödyt ovat kuluja suuremmat.

Visio, missio ja arvot

Visiomme

Hyödynnämme kunnossapidon koko potentiaalin.

Missiomme

Tuemme työntekijöitämme, jotta nämä voivat toteuttaa kumppanuuden tavoitteet tinkimättömän ammattitaitoisesti.

Arvomme

Intohimo – haluamme hyödyntää koko kunnossapidon potentiaalin.

Ammattitaito – meillä on selvät tavoitteet ja tarvittavat valmiudet ja asenne niiden saavuttamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti. 

Ammattiylpeys – vastuullinen toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen ovat meille tärkeitä asioita.

Vastuullisuus

Kuinka suunnittelemme palvelumme, mitä tarjoamme asiakkaillemme, miten toteutamme yhteistyötä toimittajiemme kanssa, miten arvioimme riskejä ja mahdollisuuksia, kuinka käyttäydymme osana yhteisöjä toimipisteissämme ja toisiamme kohtaan – vastuullisuus on olennainen osa kaikkea toimintaamme.

Vastuullisen toimintamme prosesseja ovat työterveys ja työturvallisuus, ympäristö, laatu sekä liiketoiminnan etiikka.

Quant on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 sekä OHSAS 18001 standardien mukaan useissa maissa. Johtamisjärjestelmämme kattaa teollisuuden palvelut sisältäen kokonaiskunnossapidon, kunnossapidon johtamisen ja tuotantolinja- tai laitekunnossapidon ulkoistuspalvelut sekä muut teollisuuden palvelut.

 

Työturvallisuus ja ympäristö

Quant on sitoutunut tuottamaan palvelunsa vastuullisesti ja turvallisesti sekä estämään työntekijöilleen, alihankkijoille, asiakkaille, paikallisille yhteisöille ja ympäristölle aiheutuvat vahingot.

Tavoitteemme on nolla vahinkoa. Teemme töitä sen eteen, että meistä tulee alan paras toimija turvallisuuden suhteen ja että pysymme sellaisena. ​

Quant pyrkii vähentämään kunnossapito- ja muun toimintansa ympäristövaikutusta.

 

Laatu

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa tarjoamaamme palvelua, täyttää ja ylittää asiakkaidemme odotukset, ja tuottaa sellaista työnjälkeä josta voimme olla ylpeitä. Meille kunnossapito on sydämen asia ja uskomme että ainoastaan tarjoamalla erinomaista palvelua ja laatua, voimme saavuttaa tavoitteemme Quantin pitkäaikaiseksi menestykseksi.

Arvioimme ja kehitämme prosessejamme ja järjestelmiämme jatkuvasti varmistaaksemme niiden tehokkuuden. Uskomme vakaasti henkilöstömme voimaan toteuttaa tarvittavia muutoksia, sillä jokainen Quantin organisaation jäsen on ammattilainen, ja vastuussa työnsä laadusta.